Zdanie odrębne

Nie wszyscy Kałuscy pieczętowali się taką samą wersją herbu Rogala. Nasze nazwisko z pewnością nosiło wiele rodzin mieszkających w różnych regionach dawnej Rzeczypospolitej być może w celu odróżnienia przyjęły zmienioną wersje pierwotnego herbu. W związku z tym istniały w polskiej heraldyce tzw. odmiany herbu czyli zmienione wersje. Jest to kwestia stosunkowo słabo rozpoznana naukowo w przypadku polskiej heraldyki. Przykłady odmiany herbu Rogala, wspomina nie tylko Bogusław, pisze o nich także Józef Szymański w Herbarzu średniowiecznego rycerstwa polskiego wydanego w 1993, dwie wersje herbu przytacza także autor podstrony z herbarza Siebmachera, ale ta praca zawiera wiele błędów i była krytykowana przez niemieckich heraldyków. W okresie zaborów, kiedy szlachta polska została wliczona w poczet szlachty państw zaborczych, trudno było zwłaszcza pruskim i austriackim urzędnikom zrozumieć, że tym samym herbem może posługiwać się kilkadziesiąt rodzin, bo zarówno w Prusach jak i Austrii jeden herb należał do jednej rodziny. W tym okresie również zmienionych zostało wiele herbów. W związku z powyższym możliwości jest bardzo wiele, należy zatem zweryfikować, czy Kałuscy z Mazowsza posługiwali się to samą wersją herbu jak ci z Galicji, czy innych regionów. 

Z opowiadań rodzinnych wiem, że … Kałuski (tutaj muszę uściślić który) chcąc studiować w Austrii przedstawiał certyfikat szlachecki co umożliwiło mu studiowanie za darmo. Niestety ów dokument spłoną, a wraz z nim prawidłowy wygląd naszego herbu.

Strona Kałuscy herbu Rogala powstała głównie dzięki pasji Alfredy Michałowskiej. To ona uczyła mnie, że Kałuscy noszą herb Rogala, to ona mówiła o kolorystyce herbu.  Przedstawiała ją jak na poniższej grafice. 

Potrzebne są rzetelne badania, które dowiodą jakiego herbu Kałuscy z Korolówki powinni używać. Niestety przez II wojnę światową, zmianę granic Polski, nie jest to takie łatwe. Dopóki ktoś z pasją, a jeszcze z większym zapasem czasu nie przeprowadzi ich, będę wierny nauką Alfredy Michałowskiej.