Jan Kałuski

Najbliższa rodzina

Rodzice

Rodzeństwo

Małżonek

Dzieci

ur. 8 sierpnia 1906 r. w Korolówce, zm. 1 listopada 1982 r. w Nowej Soli

Przed wybuchem II wojny światowej był nauczycielem w wiejskich szkołach podstawowych. Po wojnie repatriował się do Miastka, gdzie najpierw działał w PUR (Państwowy Urząd Repatriacyjny), następnie organizował szkolnictwo. Po przeniesieniu do Nowej Soli pracował jako wicedyrektor w Liceum Pedagogicznym, skąd przeszedł na emeryturę. Na emeryturze dalej długo aktywny w szkolnictwie i w działalności gospodarczo – hodowlanej (dorabiał do emerytury jako współwłaściciel hodowli nutrii).

Ze wspomnień śp. Jana Jabłońskiego, które zasłyszałem odwiedzając go: pamiętam jak pierwszy raz odwiedził mnie twój dziadek z babcią (Jan Kałuski i Maria Kałuska dd. Magońska), jak patrzyłem na nich nie mogłem uwierzyć, że ludzie mogą tak się kochać.