Stanisław Kałuski

Najbliższa rodzina

Rodzice

  • Jan Kałuski
  • Wiktoria Sawicka

Rodzeństwo

Małżonek

  • Joanna Kałuska dd. Obodzińska

Dzieci

ur. 18 stycznia 1843 r. w Korolówce, zm. 20 lutego 1932 w Korolówce

Pozostał na ojcowiźnie. Prowadził wzorowo – jak na owe czasy – gospodarstwo rolne, handlował także wołami, które sprowadzał z Bukowiny. Był wójtem gminy Korolówka. Z jego inicjatywy rozpoczęto budowę nowej siedziby gminy, kościoła katolickiego i domu polskiego.

Opis nagrobka z książki: „Cmentarze dawnego powiatu Borszczowskiego” str. 123 – 124 pozycja 43:

Joanna Kałuska († 1908)
Stanisław Kałuski († 1932)
Piaskowiec, 290 x 69 x 65
Miejsce pochówku oznaczone krzyżem na cokole i podstawie. Krzyż o przekroju ośmioboku, w części dolnej fazowany, na niewielkim cokoliku. Na skrzyżowaniu ramion wieniec kwiatowy z kokardą. Cokół lekko zwężający się ku górze, powyżej wklęska przechodząca w podstawę cokolika. Od frontu cokołu płycina obwiedziona wyżłobioną ramą, zamkniętą łukiem dwulistnym, w niej inskrypcja ryta:
TU / SPOCZYWają / zwłoki / S.P. / JOANNY KALUSKIEJ / Z.62 l. u. 8=5 / 1908 / STANISŁAWA / Kaluskiego / Z. 89 l. u. 20=2 / r.1932 //.