Historia nazwiska Kałuski

Słowem wstępu

Poniższy artykuł jest autorstwa Bogusława Kałuskiego. Administrator portalu – Konrad ma nieco inne zdanie na temat nazwiska, a w szczególności herbu Rogala. Jego komentarz można odnaleźć tutaj: zdanie odrębne 

O pochodzeniu nazwisk, a w szczególności o nazwisku Kałuski i herbie Rogala

Wstęp

Impuls do napisania o naszym nazwisku i herbie pochodzi od mojej córki Nel. Zapytała po prostu: skąd się wzięło nasze nazwisko? Pomyślałem, że zamiast gadać lepiej będzie napisać chociaż kilka słów, aby został ślad streszczający to, co wiem i wskazujący, kto wie więcej, a także co można czytać i badać.

Pisząc starałem się zacząć od najprostszych spraw. Szybko się jednak okazało, że gdy podawałem odpowiedzi, to jednocześnie mnie samemu przybywało pytań. Może one pobudzą inne osoby do kolejnych opracowań. Jak to mówiono: Nie od razu Kraków zbudowano.

Wszystkie społeczeństwa są jakoś zorganizowane. Są różne typy cywilizacji, a i one zmieniają się w ciągu wieków. Być może kiedyś będziemy badać prehistorię naszej rodziny, gdy genetyka stanie się przystępniejsza. Póki co, mamy dostęp do dokumentów pisanych i sięgamy co najwyżej do Średniowiecza.

Pomijając sprawy czysto prywatne, społeczna funkcja szlachty w Średniowieczu była bardzo konkretna. Polegała na bronieniu kraju przed wrogiem zewnętrznym oraz na organizowaniu życia wiosek, miast i kraju. Sposób wykonania tego wszystkiego można chwalić i krytykować, ale nie można temu zaprzeczyć. 

Czy obecnie nadal istnieje coś, co wyróżnia dawne rodziny szlacheckie? Wprawdzie również współcześnie mamy armie, które bronią państw i mamy administracje, które zarządzają państwami, ale ani w armiach ani w administracjach dawna szlachta nie jest wyróżniana, ani nawet w ogóle reprezentowana. Formalnie rzecz biorąc, dzisiaj już nie ma czegoś takiego jak szlachta. Pomijając państwa totalitarne, we współczesnym świecie nie ma już praw wyróżniających jakieś grupy społeczne. Nam pozostała jedynie pamięć o przodkach czy raczej wyobrażenie o tym, jak żyli i co robili. Być może jednak taka pamięć, nie tylko książkowa, ale również rodzinna, ułatwia nam stawanie na wysokości naszych osobistych życiowych zadań. Nawet przecież legendy i pieśni bywają porywające.

Spis treści

  1. Nazwiska i herby
  2. Nazwisko Kałuski
  3. Występowanie herbu Rogala i nazwiska Kałuski na tle historii
  4. Czasy najnowsze, wiek XIX i XX
  5. Uwagi końcowe

 

  1. NAZWISKA i HERBY

Ludzi można rozpoznać np. po wyglądzie czy głosie. Oprócz tego ludzie jakoś się nazywają i jakoś się przywołują. Prędzej czy później przynajmniej niektórzy ludzie się zastanawiają, skąd się wzięło ich nazwisko.  Odpowiedzi na to znajdujemy studiując stare księgi i dokumenty.

Najstarszy sposób nazywania się to imiona i przydomki. Następnie doszły znaki, które teraz nazywamy herbami (niemieckie Wappen, angielskie coat of arms). A na końcu zaczęto używać nazwisk. – Imię ma każdy, od maleńkości. Pod swoim imieniem jest znany w domu i wśród mieszkańców najbliższej okolicy. Ale gdy ludzi przybywało i na jednym miejscu było dużo, jak choćby w miastach, to imiona się powtarzały i pojawiła się potrzeba dodatkowego odróżniania się. W ten sposób utrwalały się przydomki i powstały nazwiska.

 Jeżeli zaś chodzi o znaki, to do walki ludzie zakładali zbroje i chełmy zasłaniające twarz. Gdy walczyli w dużych grupach, to nie było wiadomo, kto jest kto, kto swój a kto wróg.  Dla odróżnienia dużych grup i do kierowania nimi, używano chorągwi, a na tarczach i chełmach malowano znaki. Te znaki przetrwały jako herby. Herby są wspólne dla członków rodzin i grup rodzin. Przynależność herbowa w Polsce jest podobna do przynależności klanowej.

Swoje herby mają też miasta oraz np. rzemieślnicy poszczególnych zawodów. Tak jest nie tylko w Europie, ale na całym świecie, choć gdzie indziej znaki mogą wyglądać inaczej. Szczególną cechą Polski jest niewielka ilość herbów – początkowo tylko około 160. Każdego herbu używa u nas wiele osób i wiele rodzin. W krajach zachodnich jest wielokrotnie więcej herbów, bo są one tam różne dla pojedynczych rodzin a nawet osób. Powyżej herb Tuliszkowa.

 

 

Powyżej repliki średniowiecznych tarczy.

Przykłady nazwisk

 W starożytnym Rzymie używano najpierw tylko kilkunastu imion i odpowiednich skrótów. Drugim członem było nazwisko rodowe, które było nazwą szczepu. Przydomki były więc bardzo potrzebne. Poniżej najbardziej popularne imiona łacińskie: 

Aulus (A.), Decimus (D.), Gaius (C.), Gnaeus (Cn.), Lucius (L.), Marcus (M.), Manius (M’.), Publius (P.), Quintus (Q.), Sextus (S.), Servius (Ser.), Titus (T.), Tiberius (Ti.)

Przykład łaciński: Gajus Walerius Katullus

  imię nazwa rodu przydomek
  Gajus Walerius Katullus
  Markus Walerius Marcjalis [urodzony w marcu]

Córki uzyskiwały swe miana po ojcu:

  imię nazwa rodu przydomek
ojciec Livius Valerius Messala
córka Livia Valeria Messalina

 

wersja oryginalna łacińska Livia Valeria Messalina
wersja spolszczona Liwia Waleria Messalina

 

Przykłady nazwisk polskich oraz ich podział ze względu na treść zawartą w rdzeniu

Przybliżone znaczenie rdzeniaPrzykładowe nazwiskaOdsetek wśród tysiąca najpopularniejszych nazwisk %
imiona (głównie od imienia ojca lub świętego patrona)
nazwiska równe imionom
Szymański, Jankowski, Wojciechowski, Piotrowski, Pawłowski, Jakubowski25,6%
zawody (profesja, funkcja, zajęcie),
status, stosunki rodzinne, pokrewieństwo 
Kowalski, Woźniak, Krawczyk, Szewczyk, Swat, Kaczmarek, Wdowiak, Cieślak15,3%
15,3%
opisowe, np. cechy fizyczne, charakteru
(typ przezwiska) 
Cichocki, Wysocki, Czarnecki, Wesołowski, Małecki, Kędzierski, Dobrucki13,6%
zwierzęta (praktycznie cały świat fauny)Kozłowski, Gawroński, Wróbel, Dudek, Sikora, Rybicki, Zięba11,6%
rośliny (w tym również określenia ogólne, dotyczące szaty roślinnej, np. las, zieleń oraz części roślin – kwiat, kłos)Krupa, Socha, Skiba, Towarek, Żurek, Duda9,3%
pochodzenie charakteryzowane szczegółowo (np. miejsce zamieszkania, urodzenia, ze wskazaniem relacji geograficznych i przestrzennych), nazwy etniczneMazur, Górski, Potok, Podgórski, Borkowski, Stawecki, Krajewski, Czech8,2%
liczebniki, określenia kalendarzowe, czasWieczorek, Majewski, Piątek, Kwiecień, Niedzielski1,8%
nazwiska obceSzulc, Szwarc, Miller, Fogiel, Hoffmann, Lange1,5%
pochodzenie charakterystycznie ogólneNowak, Przybysz, Niewiadomski, Kałuża1,1%
inne
(w tym również wieloznaczne oraz trudne do wyjaśnienia)
Lewandowski, Lewicki, Miciun, Sudoł, Wyrzykowski, Galiński, Grec, Chruszczewski3,7%

Więcej o nazwiskach zobacz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nazwisko

  1. NAZWISKO KAŁUSKI

Z powyższej tabeli wynika, że nazwisko Kałuski pochodzi od nazwy miejscowości. – Na mapach Ziemi Liwskiej (województwa mazowieckiego) można znaleźć miejscowości, które zawierają rdzeń “Kałus”. Poniżej fragment mapy, a następnie większa lista takich miejscowości.

http://atlasfontium.pl/index.php?article=corona

Poniżej podaję te miejscowości, ktore nazywaja się Kałuszyn i podobnie. – Wszystkie znajdują się w jednej okolicy. Z opisów wynika, że były to własności szlacheckie, a więc najprawdopodobniej naszych przodków Kałuskich.

Miejscowości wymienione poniżej można wygodnie oglądać na:  Atlasfontium.pl Wystarczy tam wpisać nazwę miejscowości w okienko wyszukiwarki.

Jakiego obszaru dotyczy cała ta mapa (do czasu rozbiorów) można zobaczyć na Wikipedii. Hasło Korona Królestwa Polskiego zawiera kilka map dających pogląd na terytoria Polski, ich położenie i wielkość: https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego

Wykaz miejscowości typu Kałuszyn

Kałuszyn
Zobacz: Kałuszyno, Kożuszyno
(Województwo: płockie, rawskie, mazowieckie)

Kałuszyno
Inaczej: Kałuszyno Stare
Nazwa współczesna: Kałuszyn

Charakter osady: wieś
Własność: szlachecka
Parafia: Kałuszyno
Powiat: liwski
Województwo: mazowieckie
Lokalizacja: 52,2°N, 21,8°E

Kałuszyno
Zobacz: Chwalbogi, Wity-Kałuszyno
(Województwo: płockie, rawskie, mazowieckie)

Kałuszyno Stare
Zobacz: Kałuszyno
(Województwo: płockie, rawskie, mazowieckie)

Kałuszyno-Abramy
Inaczej: Kałuszyno-Jabramy
Nazwa współczesna: Abramy
Charakter osady: wieś
Własność: szlachecka
Parafia: Kałuszyno
Powiat: liwski
Województwo: mazowieckie
Lokalizacja: 52,3°N, 21,8°E

Kałuszyno-Kluki
Zobacz: Kluki-Kałuszyno
(Województwo: płockie, rawskie, mazowieckie)

Kałuszyno-Milewo
Inaczej: Kałuszyno-Miliszewo
Nazwa współczesna: Milew
Charakter osady: wieś
Własność: szlachecka
Parafia: Kałuszyno
Powiat: liwski
Województwo: mazowieckie
Lokalizacja: 52,2°N, 21,9°E

Kałuszyno-Mroczki
Zobacz: Wity-Kałuszyno
(Województwo: płockie, rawskie, mazowieckie)

Kałuszyno-Olszewice
Inaczej: Olszewnica, Olszewie
Nazwa współczesna: Olszewice
Charakter osady: wieś
Własność: szlachecka
Parafia: Kałuszyno
Powiat: liwski
Województwo: mazowieckie
Lokalizacja: 52,2°N, 21,8°E

Kałuszyno-Patok
Nazwa współczesna: Patok
Charakter osady: wieś
Własność: szlachecka
Parafia: Kałuszyno
Powiat: liwski
Województwo: mazowieckie
Lokalizacja: 52,2°N, 21,8°E

Kałuszyno-Przybysze
Zobacz: Wity-Kałuszyno
(Województwo: płockie, rawskie, mazowieckie)

Kałuszyno-Stoczki
Zobacz: Stoczek
(Województwo: płockie, rawskie, mazowieckie)

Kałuszyno-Szymbory
Inaczej: Szembory, Zamborowie
Nazwa współczesna: Szembory
Charakter osady: wieś
Własność: szlachecka
Parafia: Kałuszyno
Powiat: liwski
Województwo: mazowieckie
Lokalizacja: 52,3°N, 21,8°E

Kałuszyno-Szymony
Nazwa współczesna: Szymony
Charakter osady: wieś
Własność: szlachecka
Parafia: Kałuszyno
Powiat: liwski
Województwo: mazowieckie
Lokalizacja: 52,2°N, 21,8°E

Kałuszyno-Tarały
Zobacz: Gołębiówka
(Województwo: płockie, rawskie, mazowieckie)

Nazwisko Kałuski w dokumentach 

Na starych dokumentach występuje nazwisko Kałuski od roku 1472. Rodzina jest na pewno dużo starsza, skoro w 1472 mogła mieć wpływ na kształtowanie organizacji kościoła. To, że parafia w Kałuszynie jest pod wezwaniem świętego Stanisława, pasuje do tego iż to imię powtarza się u Kałuskich. W herbarzu obejmującym szlachtę Galicji jako części cesarstwa austro-węgieskiego pod nazwiskiem Kałuski wystepuję opis: aeltere mazowische Familie – starsza rodzina mazowiecka. Kałuscy używali herbu Rogala. który powstał z herbu Biberstein. Świadczy o tym legenda herbowa.

Poniżej dokument: 62/469/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kałuszynie powiat Mińsk Mazowiecki

https://szukajwarchiwach.pl/62/469/0#tabZespol

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_liwska

Nie jest jednak wyjaśnione, w jaki sposób Kałuscy znaleźli się na Podolu, w województwie ruskim, późniejszym tarnopolskim. Być może niektórzy Kałuscy byli osadnikami, ktorzy przenieśli się z Ziemi Liwskiej na Podole. Są związani z hrabiami Borkowskimi właścicielami tych obszarów w tym okresie. Można przypuszczać, że są osadnikami jak wielu innych. Są prawdopodobnie szlachtą czynszową. Być może Dostawali ziemię i płacili od tego podatki? daniny? Raczej nie zostali ściągnięci do zarządzania majątków lecz do zasiedlenia obszarów.  Kałuscy byli w Korolówce wcześniej niż Sapieha.

Do końca XVIII wieku był tam jeszcze system 3 zmianowy, gdy część ziemi leżała odłogiem.
Podole było jeszcze rzadko zaludnione i słabo rozwinięte gospodarczo wskutek  wielu wieków wojen. Turcy wynieśli się stamtąd w 1699 roku.

Udział szlachty w powstaniach jest możliwy zarówno z Ziemii Liwskiej jak i z Podola.

Inne rzeczy do zweryfikowania, to czy na Podole przybywają z zaboru rosyjskiego czy austriackiego? A więc w jakich granicach znajdował się Kałuszyn w Ziemi Liwskiej w okresie od Pierwsego do Trzeciego Rozbioru Polski? Borkowscy mieli chyba swoje wpływy u Austriakow.

W naszym przypadku dobrze stosuje się pojęcie Kresów Wschodnich, ponieważ powiat borszczowski był najdalej na wschód wysuniętym powiatem polskim. Aby to uzmysłowić przypomnimy, że przedwojenna Wschodnia Okręgowa Dyrekcja Kolei Państwowych znajdowała się w Chełmie, na wschód od Lublina (dzisiaj 42 km od granicy z Białorusią i 27 km od granicy z Ukrainą) i wtedy mniej więcej tam znajdował się środek naszego państwa.

– Zobacz:

Województwo ruskie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ruskie

Powiat borszczowski:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_borszczowski_(II_Rzeczpospolita)

Gmina Korolówka:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Korol%C3%B3wka

Bardzo pouczające jest również hasło Rusini:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rusini

Proszę spojrzeć na skład narodowy i wyznaniowy województwa tarnopolskiego według Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z 30 IX 1921:

Ukraińcy – 714 031 (49,98%)
Polacy – 642 546 (44,98%)
Żydzi – 68 967 (4,83%)
Niemcy – 2484 osoby.
wyznanie greckokatolickie – 847 907 (59,36%)
wyznanie rzymskokatolickie – 447 810 (31,35%)
judaizm – 128 965 (9,03%)
protestantyzm (luteranizm, kalwinizm i inne) – 2825 osób.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_tarnopolskie

Podsumowując można przypuszczać, że:
– Rodzina Kałuskich wywodzi się z Ziemi Liwskiej na Mazowszu.
– Jedna gałąź Kałuskich zaczęła się rozrastać na Kresach Wschodnich i tworzyła tam własne gałązki.
– Gałąź z Kresów Wschodnich została po II Wojnie Światowej przesiedlona na teren całej Polsce, ale głównie na Ziemie Zachodnie, tzw. Ziemie Odzyskane.

Stało się to w ramach nowego podziału Europy i dotyczyło wielkich ilości ludzi:
– Około 2 mln przesiedlonych ze wschodnich terenów  Polski międzywojennej na teren PRL. Obywateli Polski, głównie narodowości polskiej.
– Około 0,5 mln obywateli Polski międzywojennej, narodowości innych niż polska, przesiedlonych w granice republik ZSRR.
– Tylko niewielka część to tzw. repatrianci, tj. tacy, którzy zostali przesiedleni spoza granic Polski międzywojennej w granice PRL, np. z głębi ZSRR czy z Europy Zachodniej (jeńcy, robotnicy przymusowi).
Trzeba również pamiętać, że zaraz po II Wojnie Światowej na Ziemie Zachodnie udała się spora ilość ludzi z terenów centralnych, ale duża ich część po jakimś czasie wróciła do tzw. Centrali, zawiedziona realiami.

Papież Jan Paweł II, będąc we Wrocławiu mówił nie o tamtejszych „Ziemiach Polskich”, lecz o „Ziemiach Piastowskich”. Ziemie te bowiem zostały przyłączone pod wpływy niemieckie mniej więcej 7 wieków temu. Choć przez pewien czas Piastowie pozostawali niejako administratorami, to pierwotna ludność, jakakolwiek ona była, została całkowicie zgermanizowana i wymieszana z ludnością napływającą tam z terenów na zachód od Odry i Nysy. – Kiedyś byłem w Rostoku i w jednym z kościołów widziałem obrazy znacznych osób z dawnych czasów. Obok nazwisk niemieckich występują tam częściowo nazwiska polskie. – Przyszłe badania genetyczne szczątków ludzkich pozwolą ustalić, jak przez tysiąclecia i wieki wyglądały wędrówki ludów oraz jakim przemianom kulturalnym plemiona podlegały.

 

  1. WYSTĘPOWANIE HERBU ROGALA i NAZWISKA KAŁUSKI NA TLE HISTORII
wiekihistoria światahistoria Polskipre- i historia Kałuskich
XPolska Piastów
XIzapiski o herbie Bieberstein
1109 Bolesław Krzywousty tworzy herb Rogala
XII
XIIIherb Rogala na obrazie bitwy z armią mongolską pod Legnicą 1241
XIVupadek cesarstwa bizantyjskiegoPolska Jagiellonów,
król Jagiełło z elekcji sejmowej,
Pierwsza Rzeczpospolita"
XVodkrycie Amerykibitwa pod Grunwaldempierwszy znany nam zapis nazwiska Kałuski:
Stanisław Kałuski 1472 z Kałuszyna w Ziemi Liwskiej
XVIHenryk Walezy
pierwszy król z elekcji wolnej
XVIIpierwsze gazety
XVIIIpoczątki znoszenia przywilejów szlachtyStanisław August Poniatowski
ostatni król Polski
1791 Kałuscy z ksiąg parafialnych Galicji (być może we wcześniejszych latach, ale księgi nie są kompletne i nie są zbadane do końca)
XIX
XXI i II Wojna Światowa1918 Druga Rzeczpospolitapokolenia przesiedlonych po II Wojnie Światowej z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie
XIXChiny wracają do grona mocarstwwspółczesność, zjazdy rodzinne, www.kaluski.pl

 
     4. CZASY NAJNOWSZE, WIEK XIX I XX

Najwięcej informacji o kilku ostatnich pokoleniach Kałuskich oraz rodzin spokrewnionych zawdzięczamy osobom urodzonym między początkiem wieku XX a I i II Wojną Światową w Korolówce. Pierwszy opis przetrwał dzięki Alfredzie Michałowskiej (ur.1931), która zapisała to, co opowiadała jej matka, Ewelina, z domu Kałuska (ur. 1909). Ja otrzymałem kopie drzew genealogicznych rysowanych przez Fredę. Informacje te zostały poszerzone przez Eugeniusza Czarniagę (ur.1934), którego matka Weronika była z domu Kałuska (ur.1914). Kolejne informacje zostały zgromadzone przez Ireneusza Kałuskiego (ur.1959). Źródłem są księgi parafialne, archiwa ukraińskie, austriackie, polskie i amerykańskie, rozmowy z najstarszymi jeszcze żyjącymi osobami, a także jego wyjazd do Korolówki. Ci, którzy pamiętają Korolówkę oraz okolice, a także ci, którzy relacjonują wspomnienia swoich rodziców i starszych krewnych, umożliwiają nam odtwarzanie obrazu rodziny, jej znaczniejszych członków oraz atmosferę tych już historycznych czasów i odległych miejsc.

Bardzo ważne impulsy prorodzinne pochodzą od Mirosławy Kałuskiej z d. Jaśkowiak (ur.1944), żony Mariana Kałuskiego, która zainicjowała spotkania w gronie rodzinnym w Poznaniu od roku 2000. Gdy liczba gości wzrosła, spotkania przerodziły się w Zjazdy Rodzinne, gromadzące corocznie kilkadziesiąt osób i zyskały kolejnych organizatorów.

Rafał Kałuski (ur. 1974), syn Mirosławy i Mariana zdigitalizował drzewa Alfredy Michałowskiej i upublicznił je na stronie internetowej. Dzięki temu różni Kałuscy byli w stanie odnaleźć wspólnych przodków, drzewo mogło zostać rozbudowane, a na zjazdach pojawili się nowi starzy Kałuscy. Kontynuatorem tej pracy jest Konrad Kałuski (ur. 1979), który nadał stronie www.kaluski.pl nowocześniejszą i bardziej rozbudowaną formę. Pomocą w administrowaniu strony służy także Piotr Kałuski (ur. 1966).

      5. UWAGI KOŃCOWE

Przypomnijmy, że do II Wojny Światowej stosunki społeczne w wielonarodowej i wielowyznaniowej Polsce, choć dalekie od ideału, były jednak względnie spokojne. Nie było realnych tendencji do podziałów terytorialnych państwa inspirowanych od wewnątrz. Na Kresach było sporo małżeństw mieszanych i dość powszechnie obowiązywały raczej jasne reguły, jak choćby ta, że w małżeństwach mieszanych córki przejmowały wyznanie matki, a synowie wyznanie ojca. Warto o tym pamiętać.

Reguły życia społecznego zmieniają się wraz z upływem wieków. Dzieje się to w różnym stopniu i tempie. Imperia rozpadały się, gdy nie były modernizowane. Tak jak w życiu pojedynczego człowieka, także w państwie ilość problemów oraz kierunków rozwojowych nie może być jednocześnie zbyt wielka. Rozpadło się imperium rzymskie. Trwa wielowyznaniowe państwo niemieckie, gdy historia odłączyła tereny z ludnością polską. Obszar wpływów i władzy rosyjskiej jest nadal zmienny, napięty i nacechowany stosowaniem siły.

Polityka zaborców od 1772 aż do I Wojny Światowej nastawiona była na rozpuszczenie kultury narodu i państwa polskiego w kulturach pruskich, austriackich i rosyjskich. I podobnie było po II Wojnie Światowej w granicach sowieckiego bloku wschodniego. – Gdy teraz powstaje Unia Europejska, to z jednej strony potrzebne są centra rozwojowo-badawcze, innowacyjne firmy, uniwersytety przyjmujące studentów z całego świata oraz międzynarodowe struktury gospodarcze i handlowe, aby wszyscy odczuli korzyści integracji europejskiej i globalnej. Z drugiej strony trzeba dbać o zabytki, archiwa i narodowe ośrodki kulturotwórcze, aby ludzie czuli się u siebie.

Z tego punktu widzenia ważne i przydatne jest każde zapisane słowo dotyczące historii rodziny. Jako dzieci niewiele o niej słyszeliśmy, bo nasi rodzice byli ostrożni i nie chcieli abyśmy przez naiwność wygadali się z czymś i przez to być może jakoś zaszkodzili sobie oraz rodzinie. Doświadczenia naszych rodziców i dziadków to nie tylko praca i miłość, ale także mordy, utrata mienia, przymusowe przesiedlenie i konieczność zaczynania nowego etapu życia w restryktywnym systemie sowieckiej PRL, a na żadną z tych politycznych spraw nie wolno się było skarżyć. I nie można się było chwalić tym, co w rodzinie było dobre w przeszłości.

Ucieszy mnie, jeżeli ktoś przyśle informacje o nazwisku Kałuski w starych dokumentach, zwłaszcza w powiązaniu z herbem Rogala. Szczególnie cenne będą informacje o pokrewieństwie. Odkąd istnieje strona Kałuskich i opublikowane są drzewa genealogiczne, już 3 gałęzie z różnych części Polski odnalazły wspólnych przodków i spotykają się na zjazdach rodziny Kałuskich.

Bogusław Kałuski (ur. 1958, syn Klemensa) 28.03 – 19.05.2018

Zobacz też: O pochodzeniu herbów, a w szczególności o herbie Rogala i rodzinie Kałuskich